Home / កសិកម្ម / បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមជ្រូក

បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមជ្រូក

អ្នកមីង ភោគ ឡា ជាកសិកររស់នៅភូមិព្រហូត ឃុំក្រាំងលាវ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ ។ គាត់មានបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមជ្រូកជាច្រើនឆ្នាំបានផលល្អ ដោយជ្រូកមិនងាប់ ហើយរហ័សឡើងទំងន់។ បទពិសោធន៍នេះ ជាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ ដែលបានចិញ្ចឹមជាច្រើនឆ្នាំ។ ជ្រូកសាច់របស់គាត់ ចិញ្ចឹមរយៈពេល ៤ខែឡើងទំងន់រហូត៨០-៨៥គីឡូក្រាមក្នុង១ក្បាល។

ទិដ្ឋភាពជ្រូកកំពុងស៊ីចំណីនៅក្នុងទ្រុង

ចំពោះបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹម បង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

១-ការជ្រើសរើសពូជចិញ្ចឹម

ពូជជ្រូកដែលគាត់ចិញ្ចឹមបានទិញពីភូមិសំរោង ដោយគាត់បានស៊ើបពីប្រវត្តិច្បាស់លាស់ ទិញជ្រើសរើសយកមេបាដែលមានមាឌធំ បាមិនជាន់ឈាម។ ដំបូងគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកមេ ១ក្បាល ដែលមាន  ទំងន់ ១៥គីឡូក្រាម និងជ្រូកសាច់ ៤ក្បាល។ បច្ចុប្បន្នជ្រូកមេបានចំនួន ២ក្បាល។

២-ការសង់ទ្រុងជ្រូក

គាត់បានជ្រើសរើសទីកន្លែងសង់ទ្រុងនៅលើដីទួលមិនលិចទឹក ដោយមានចាក់សាបនៅបាត ហើយមានចង្ហូរសម្រាប់បង្ហូរលាមក និងទឹកនោម។ គាត់ធ្វើជញ្ជាំងឫស្សីដាក់បឈ្ឈរឲ្យមានខ្យល់ចេញចូល និងមានប្រក់ដំបូលស្លឹក។ ទ្រុងមានទំហំទទឹង ៣,៥ម៉ែត្រ បណ្តោយ ៤ម៉ែត្រសម្រាប់ជ្រូក៨ក្បាល។ ការធ្វើទ្រុងដោយជញ្ចាំងពីឫស្សីនេះ ធ្វើឲ្យជ្រូកមានសុខភាពល្អជាងរៀបឥដ្ឋ។

៣-ការផ្តល់ចំណី និងទឹក

ចំពោះជ្រូកសាច់គាត់ឲ្យស៊ីចំណីផ្សំរួចទិញពីរោងម៉ាស៊ីនសមាគម ឬ ចំណីផ្សារក្នុងបរិមាណ ២គីឡូក្រាម  លាយកន្ទក់

១០គីឡូក្រាម និងត្រកួន១កងធំឲ្យស៊ីម្តងសំរាប់ជ្រូក៨ក្បាល។ ក្នុង១ថ្ងៃ ឲ្យស៊ី៣ដង (ព្រឹក ថ្ងៃត្រង់ និងល្ងាច) ចំពោះជ្រូកមេ ១ក្បាល គាត់ផ្សំចំណីកន្ទក់ ១គីឡូក្រាម, ចំណីផ្សំ ១គីឡូក្រាម, ត្រកួន ១កងតូច និងបបរចុងអង្ករ២កំប៉ុងកន្លះ ឲ្យស៊ី១ថ្ងៃ ៣ដងដែរ។

៣-ការផ្តល់ចំណី និងទឹក

ចំពោះជ្រូកសាច់គាត់ឲ្យស៊ីចំណីផ្សំរួចទិញពីរោងម៉ាស៊ីនសមាគម ឬចំណីផ្សារក្នុងបរិមាណ ២គីឡូក្រាម លាយកន្ទក់១០គីឡូក្រាម និងត្រកួន១កងធំឲ្យស៊ីម្តងសម្រាប់ជ្រូក ៨ក្បាល។ ក្នុង១ថ្ងៃ ឲ្យស៊ី៣ដង (ព្រឹក ថ្ងៃត្រង់ និងល្ងាច) ចំពោះជ្រូកមេ ១ក្បាល គាត់ផ្សំចំណីកន្ទក់ ១គីឡូក្រាម, ចំណីផ្សំ ១គីឡូក្រាម, ត្រកួន ១កងតូច និងបបរចុងអង្ករ២កំប៉ុងកន្លះ ឲ្យស៊ី១ថ្ងៃ ៣ដងដែរ។

៤-ការថែទាំ

ចំពោះការថែទាំ អ្នកមីងបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចជា៖

– ការបោសសំអាតទ្រុងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយធ្វើការបាញ់ទឹក បោសលាងសំអាតមិនឲ្យ

លាមកនៅស្អុយពេញទ្រុង

– លាងសំអាតស្នូកទឹក និងស្នូកចំណីរាល់ថ្ងៃ មិនឲ្យមានក្លិនផ្អូមនៅជាប់

– ស្រោចទឹកលាងសំអាតជ្រូក ១ថ្ងៃ៤ដងនៅរដូវប្រាំង និង២ដងនៅរដូវវស្សា

– ចាក់វាក់សាំង ៤ដង៖

ជ្រូកទើបកើតបាន ៥ថ្ងៃ ចាក់វាក់សាំងជាតិដែក

១៥ថ្ងៃបន្ទាប់មក ចាក់វាក់សាំងជំងឺរាគស

១០-១៥ថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀត ចាក់វាក់សាំងជំងឺសារទឹក

១០-១៥ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាក់វាក់សាំងសារទឹក គាត់ចាក់វាក់សាំងជំងឺប៉េស។

ជាទូទៅការចាក់វាក់សាំង គឺចន្លោះពី១០-១៥ថ្ងៃម្តង លៃយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ ៤ដង។

  • ការថែទាំជ្រូកពេលផើម និងកូនរួច

Û ពេលជ្រួកជិតគ្រប់ខែ

– មុនកើត ១០ថ្ងៃ គាត់ធ្វើអាហារបំប៉ន ដោយបបរអង្ករលាយជាមួយត្រួយស្លឹកដំឡូងជ្វាឲ្យ

ស៊ី ១ថ្ងៃ៣ដង ដើម្បីឲ្យសម្បូរទឹកដោះ

– យកសម្បកខ្ទុំ ២-៣ចំណិត និងដើមត្បាល់កិនទៅឆ្អើរ រួចបង់ចូលក្នុងបបរដាក់ឲ្យស៊ី ដើម្បី

ការពារការទាស់នៅពេលកូនខ្ចី

– ទំលាក់ព្រូន ១៥ថ្ងៃមុនកើត ដោយចាក់ថ្នាំប៊ីវីមិច (ចាក់តែម្តង)

– នៅពេលជ្រូកជិតកើត រៀបចំដាក់ក្រណាត់ ឬចំបើងឲ្យជ្រូកកើតឲ្យស្រេច។

Û ពេលជ្រូកកើតរួច

– ត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលចំពោះកូនជ្រូកណាដែលខ្សោយចាប់ដាក់ឲ្យបៅដោះមុខ ពីព្រោះចេញ

ទឹកដោះច្រើន។ មួយយប់ចាប់ឲ្យបៅ៧ដង និងថ្ងៃ៧ដង។ ជួយបំបៅរយៈពេល ៤-៥ថ្ងៃ

ទើបឈប់ដោយឲ្យជ្រូកបៅដោះមេដោយខ្លួនឯង

– ដាក់បំបែកកូនជ្រូកឲ្យដេកទ្រុងផ្សេងពីមេ

– កូនកើតមកភ្លាមកាច់ចង្កូមភ្លាម ដើម្បីកុំឲ្យខាំគ្នា និងខាំដោះមេ

– កាត់កន្ទុយរួច បាញ់ថ្នាំផ្សះ ដើម្បីឲ្យជ្រូកឆាប់ឡើងសាច់

– ចាក់ថ្នាំជំនួយកម្លាំងមេជ្រូកនៅពេលកើតបានកូន១ ធ្វើឲ្យកូនបន្ទាប់កើតមកលឿន។

ក្រោយពីការចិញ្ចឹមបានរយៈពេល ៤-៤,៥ខែ ជ្រូកឡើងទំងន់ ៨០-៨៥គីឡូក្រាមក្នុង១ក្បាល។ នៅដើមឆ្នាំ២០១១កន្លងទៅនេះ គាត់លក់ជ្រូកបាន ១គីឡូក្រាមតម្លៃ ១០.៥០០រៀល គាត់លក់ជ្រូក ៦ក្បាល ចំណេញបាន ១.៨០០.០០០រៀល (ទូទាត់ការចំណាយរួច)។

៥-ចំណាប់អារម្មណ៍របស់កសិករ

តាមរយៈបទពិសោធន៍កន្លងមកអ្នកមីងមានប្រសាសន៍ថា ដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមជ្រូកបានកាក់កប ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចមួយចំនួនដូចជា៖

– ការធ្វើអនាម័យទ្រុង ស្នូកទឹក និងស្នូកចំណី

– បាញ់ទឹកសំអាតលាងជ្រូកឲ្យបាន ៣-៤ដងក្នុង១ថ្ងៃ

– ឲ្យស៊ីចំណីទៀងទាត់តាមពេលវេលា និងកុំឲ្យផឹកទឹក និងចំណីផ្អូម

– ថែទាំឲ្យដិតដល់នៅពេលជ្រូកផើម និងកើតកូន។

សរុបមក បច្ចេកទេសសំខាន់ៗក្នុងការចិញ្ចឹមជ្រូកមាន៖

  • ជ្រើសរើសពូជចិញ្ចឹម ដែលមេបាមានមាឌធំ និងមិនជាន់ឈាម
  • ជ្រើសរើសកន្លែងសង់ទ្រុងនៅលើដីទួលមិនលិចទឹក និងទ្រុងធ្វើពីឫស្សី មាន ខ្យល់ចេញចូល
  • ផ្តល់ចំណី និងទឹក ១ថ្ងៃ៣ដងឲ្យទៀងទាត់តាមពេលវេលា
  • ថែទាំបោសសំអាតទ្រុង និងចាក់វាក់សាំងឲ្យបាន ៤ដង
  • ថែទាំមេជ្រូកពេលកើតកូនរួច ដោយឲ្យអាហារបំប៉នឲ្យមានទឹកដោះ និងថែទាំកូនដោយជួយបំបៅដៅរយៈពេល ៤-៥ថ្ងៃ៕
Loading...

អំពី សេង រង្សី

ខ្ញុំបាទ សេង រង្សី ជាអ្នករចនាគេហទំព័រ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣) ហើយក៏ជាអ្នកសរសេរអត្ថបទសម្រាប់ការចែករំលែកនៅលើគេហទំព័រផងដែរ។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងក្នុងរណ្តៅប្លាស្ទិក (កសិករ មាស អូន)

អ្នកមីង មាស អូន ជាកសិកររស់នៅភូមិដូងវាល ឃុំក្តឿងរាយ ស្រុកកញ្ច្រៀច ខេត្តព្រៃវែង។ គាត់មានបទពិសោធន៍ល្អក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងរណ្តៅប្លាស្ទិក ដែលគាត់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីអង្គការសេដាក។ ក្រោយពីចិញ្ចឹមបានរយៈពេល៣ខែ ត្រីរបស់គាត់មានទំងន់៣ខាំក្នុងមួយក្បាល ដែលអាចចាប់លក់ និងធ្វើម្ហូបបានជាបណ្តើរៗ។ ចំពោះបទពិសោធន៍មានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *