Home / កសិកម្ម / ប្រភេទរុក្ខជាតិដែលកសិករធ្លាប់យកមកប្រើប្រាស់ធ្វើជាថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិត

ប្រភេទរុក្ខជាតិដែលកសិករធ្លាប់យកមកប្រើប្រាស់ធ្វើជាថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិត

        ជាទូទៅរុក្ខជាតិ ដែលកសិករយកមកប្រើធ្វើជាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតច្រើនមានដុះនៅក្នុងសួនដំណាំក្បែរផ្ទះ​និងនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់គាត់។ ដំណាំដែលប្រើជាអាហារសំរាប់មនុស្សខ្លះ ក៏អាចប្រើធ្វើជាថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិតបានដែរ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាតារាងបង្ហាញអំពី ឈ្មោះរុក្ខជាតិ និងដំណាំដែលកសិករធ្លាប់ប្រើធ្វើជាថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិត។

រុក្ខជាតិដែលកសិករប្រើប្រាស់ធ្វើជាថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិតបំផ្លាញដំណាំ

ល.រ

No

ឈ្មោះភាសារអង់គ្លេស

KHMER NAME

ឈ្មោះភាសារអង់គ្លេស

ENGLISH NAME

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្ត

SCIENTIFIC NAME

គ្រួសារ

FAMILY NAME

ផ្នែកនៃរុក្ខជាតិដែលយកមកប្រើប្រាស់
1 បណ្តូលពេជ្រ Boraphed Tinospora crispa Menispermaceae រុក្ខជាតិទាំងមូល
2 ក្តួច Yam Dioscorea hispida Dioscoreaceae មើម​​ ស្លឹក
3 ស្តៅ Neem Azadirachta indica Meliaceae រុក្ខជាតិទាំងមូល
4 ស្លែងធំ Strychnine plant Strychnos nuxvomica Loganiaceae គ្រាប់ សំបក ឫស
5 ស្លាក់ Downy thorn apple Datura metel Solanaceae ស្លឹក​ ផ្កា
6 ទន្រ្ទានខែត្រ Siam weed Chromolacna odorata Compositae រុក្ខជាតិទាំងមូល
7 រំដេង Galanga Alpinia galangal Zingiberaceae ក្តៀង
8 រមៀត Turmeric Curcuma longa Zingiberaceae ក្តៀង
9 ស្លឹកគ្រៃ Lemon grass, Citronella Cymbopogon nardus/ citratus Gramineae ដើម
10 ខ្ទឹម Garlic Allium sativum Liliaceae ដើម
11 ខ្ទឹមបារាំង Onion Allium cepa liliaceae មើម
12 ម្ទេស Bird Chilli Capsicum frutescens Solanaceae ដើម​ ផ្លែ
13 កន្ទួតព្រៃ Wood  star gooseberry Phyllantus emblica Euphorbiaceae សំបក
14 ទៀប Sweetsop or custard apple Annona squamosal Annonaceae សំបក​​ ស្លឹក គ្រាប់
15 ល្ហុង Papaya Carica papaya Caricaceae រុក្ខជាតិទាំងមូល
16 ថ្នាំជក់ Tobacco Nicotiana tabacum Solanaceae រុក្ខជាតិទាំងមូល
17 ប្រេងខ្យល់ Eucalyptus Eucalyptus globules labill ស្លឹក
18 ក្តាតហោរ៉ា Giant taro Alocasia Araceae មើម​ ស្លឹក ឫស
19 ជន្លាត់ដៃ Malaysian spurge tree Euphorbia antiquorum Euphorbiaceae ដើម
20 ក្បៀស Derris Derris elliptica Leguminosae មើម​ ឫស
21 ទំពាំង Bamboo shoot Bambusa sp Gramineae ឫស
22 ស្វាយចន្ទី Cashew nut Amacardium occidentale Anacardiaceae សំបក ស្លឹក
23 ស្តែងវល្លិ៍ Flame lily,superb lily Gloriosa superba Colchicaceae រុក្ខជាតិទាំងមូល
24 ល្វា Cluster fig Ficus racemosa Moraceae ឫស
25 កណ្តោល Patana oak Careya aroborea Lecythidaceae សំបក​ ផ្លែ  ផ្កា
26 ខ្ញី Ginger Zingiber officinale Zingiberaceae ក្តៀង
27 ត្នោត Palm Borassus flabellifer Palmae ស្លឹក
28 គរ Kapok tree Bombax ceiba Bombacaceae ជ័រ ផ្លែខ្ចី
29 អង្កាញ់ Cassia tree Cassia siamea Leguminosae សាច់ឈើ​ ផ្លែ
30 អង្គារដី Sesbania Sesbania grandiflora Leguminosae ស្លឹក
31 វល្លិ៍កំបោរ Chinese finopora stem Adenia viridiflia/ heterpphylla Passifloraceae រុក្ខជាតិទាំងមូល
32 វល្លិ៍មាស Dodder Cuscuta maritime Lauraceae រុក្ខជាតិទាំងមូល
33 ក្រសាំង Wood apple Feroniella lucida Rutaceae សំបក ស្លឹក
34 អំពិលបារាំង Rain tree Albizia saman Leguminosae ស្លឹក
35 វល្លិ៍ត្រដិត Liana Cayratia trifolia Vitaceae ឫស
36 សណ្តែកខ្មោច Coffee wood Cassia occidentalis Leguminosae រុក្ខជាតិទាំងមូល
37 ម្រះព្រៅ Holy basil Ocimum tennuiflorum Labiatae រុក្ខជាតិទាំងមូល
38 អាកាស្យា Acacia Acaica sp Mimosodideae ស្លឹក
39 ស្លឹកខ្ទឹម Onion leaf Allium fistulosum Liliaceae ស្លឹក
40 កំពីងពួយ Water primrose Ludwigia adscendens Onagraceae សំបក ដើម
41 ល្ហុងខ្វង Purging nut Jarropha curcas Euphorbiaceae ជ័រ ស្លឹក ប្រេង
42 កន្ធំថេត Lead tree Leucaena leucocephala Leguminosae ដើម
43 កន្ទួតស្រុក Star Phylanthus acidus Euphorbiaceae ដើម ស្លឹក
44 ជីនាងវង Basil Ocimum basilicum Labiatae រុក្ខជាតិទាំងមូល
45 ធុរេន Durian Durio zibethinus Bombacaceae សំបកផ្លែ
46 ខ្មុរ Jackfruit Artocarpus heterophyllus Moraceae សំបកផ្លែ
47 សាវម៉ាវព្រៃ Stinking passion flower Passiflora foetida Passifloraceae រុក្ខជាតិទាំងមូល
48 ស្មាច់ Cajuput tree Meleleuca quinqueneria Myrtaceae ស្លឹក
49 ងប់ Star gooseberry Sauropus androgynous Euphorbiaceae ឫស
50 ត្រកួនតេក Horse’s foot creeper Lpomoea pescaprae Convolvulaceae រុក្ខជាតិទាំងមូល
51 ប៉ិគក់ Yam bean Pachyrhizus erosus Leguminosae គ្រាប់
52 រលាស់ជើងក្តាម Finger tree Euphorbia tirucalli Euphorbiaceae ទឹកជ័រ សំបក
53 ស្លឹកគ្រៃស្រុក Lemon grass fragrant Cymbopon narduc Graminaeae ស្លឹក
54 ក្រូចសើច Small sour Citrus histrix Rutaceae ស្លឹក ផ្លែ
55 ក្រូចពោធិសាត់ Orange Citrus sinensis Rutaceae ផ្លែ
56 ប៉េងប៉ោះ Tomato Lycopersicon esculentum Solanaceae ស្លឹក
57 សណ្តែកបាយ Golden gram Vigna radiate Leuminosae គ្រាប់
58 ល្ពៅ Pumpkin Cucurbita moschata Cucurbitaceae គ្រាប់ សាច់ផ្លែ ផ្លែ
59 ឈូករ័ត្ន Sunflower Helianthus annuus Compositae ផ្កា
60 ប្រ៉ង់ Scythian lamb Cibotium barometz Dicksoniaceae ដើម
61 តាពូង Unknown Croto joufra Euphorbiaceae ឫស សំបក ស្លឹក ផ្លែ
62 ដើមទាល់ Devil’s tongue Amorphophallus konjac Araceae ឫស សំបក ស្លឹក ផ្លែ
63 ដង្កៀបក្តាម Unknown Antidesma ghaesembilla Euphorbiaceae សំបក ស្លឹក ពន្លក
64 ស្អំ  Unknown Acacia meglaladena varindochinensis Leguminosae រុក្ខជាតិទាំងមូល
65 សង្កែ Unknown Combretum quadrangulare Combretaceae សំបកផ្លែ

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅស្តីពី ថ្នាំពុលការពារដំណាំផ្សំពីរុក្ខជាតិ

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

Loading...

អំពី

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

លោកអ្នកដែលចូលចិត្តបរិភោគទុរេន អាចមានឱកាសទិញទុរេនខ្មែរបានក្នុងតម្លៃ១២០០០/១គីឡូ

ដោយមើលឃើញពីនិន្នាការប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនចូលចិត្តបរិភោគទុរេន ប៉ុន្តែទុរេនធម្មជាតិនៅលើទីផ្សារមានតម្លៃខ្ពស់ ដែលធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកចូលចិត្តបរិភោគទុរេន ពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញយកមកបរិភោគបាន។